Yöneticiler için Finans, Kriz Yönetimi ve İş Stratejileri Eğitimi

Sunday  25 August  2019  10:00 AM    Sunday  25 August  2019 6:00 PM
Save Saved
Last update 26/08/2019
  2784

Yöneticiler için Güncel Finans, Kriz Yönetimi ve 2019 İş Stratejileri Eğitimi; Üst Düzey Yönetici, Şirket Sahibi, Ceo'lar, Yöneticiler, Tepe Yönetici Adayları ve Yatırımcılara yönelik  olarak düzenlenmektedir.
Yöneticilerin kriz ortamında iş hayatında karşılarına sıklıkla çıkan finansal konulara dair bilgilerin güncellenmesi ve şirket yönetiminin temel yapı taşlarından olan Finansal Yönetim Stratejilerinin ''En son global ve yerel gelişmelere ve Ağustos 2018 Finansal Krizine paralel olarak'' en etkili ve pratik yollarının aktarılması amaçlamaktadır.
Günümüzde üst kademe yöneticiler CFO, Finans ve Muhasebe Direktörü/Müdürü, Bankacılar, Yeminli Mali Müşavirler ve Basın Yayın  gibi kanallardan bilgi alsalar da alınan bilgiler bir bütünlük arz etmemekte ve genellikle mikro sorunların çözümüne yönelik olmaktadır.
Bu WorkShop ile henüz sorunlar oluşmadan Finansal Strateji gözlüğü ile bütüne hakim olarak finansal gelişmelerin sizi yönetmesi değil sizin şirketinizi finansal dalgalara hazır olarak yönetmenizi sağlayacak kolay uygulanabilir pratik stratejilerin aktarılması  hedeflemektedir.
Ayrıca 24 Haziran 2018 sonrası yaşanan finansal gelişmeler, 10 Ağustos 2018 Finansal dalgalanma ve Türkiye için kritik öneme haiz 2018 yılı ikinci yarı ve sonrası için muhtemel gelişmeler, olasılıklar ve alternatif finansal yönetim stratejileri aktarılacaktır.  Macro Retail Akademi ( www.MacroRetail.com )

music
Nearby hotels and apartments
Workhaus
Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza 21/A Maslak, İstanbul, Şişli, İstanbul
Workhaus
Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza 21/A Maslak, İstanbul, Şişli, İstanbul
Event from etkinlik.com.tr